Björkman Anna Stina

 

 

f.  jan 1799 i Ljusnarsberg socken, Örebro län
+  14/3 183 i Mormorsgruvan, Åtvids socken, Östergötlands län
Föräldrar.  Per Björkman   f. 4/5 1770 i Ljusnarsberg socken, Örebro län   och    Christina Maria Elg
 Bor med föräldrarna vid Heden i Ljusnarsberg socken, Örebro län.
Men troligen är fadern gruvarbetare vid Ljusnarsberg i Kopparbergs län.
De flyttar senare till Helgerums gruva under Stensnäs i Ukna socken, Kalmar län. Där skrivs fadern som Gruvfogde.
Hon gifter sig våren 1822 med en gruvarbetare vid Helgerums gruva. Med honom får hon en son sommaren 1822, men fadern dör bara några månader senare.
Anna Stina flyttar efter det till fadern , som då är Gruvfogde vid Fuld i Ukna socken.
På hösten 1824 gifter hon sig med en dräng från Tjustad i samma socken. Anna Stina skrivs som piga från Ängen.
De flyttar efter giftemålet till Gladhammars gruva i Gladhammar socken, Kalmar län. Där skrivs maken som Arbetare, troligen Gruvarbetare.
Men den maken dör också tidigt, 1825.
Anna Stina flyttar då till fadern i Fuld 4 , Ukna socken, med båda barnen.
Därifrån flyttar hon i okt. 1828 till Mormorsgruvan i Åtvids socken, Östergötlands län. Hon skrivs i flyttlängden som ” Enkan ”.
Hon flyttade troligen hit i samband med att hon gifter sig med en Gruvdräng från Mormorsgruvan. Hon har med sig sina två söner, från tidigare giften.
Maken dör 1859 i ” Lungsot ”.
Hon dör 1863.

Make 1 :  Petter Engström      + 19/10 1822
Barn:  Jonas Petter  f. 1/6 1822 i Ukna socken, Kalmar län                  +  23/10 1843 i Mormorsgruvan, Åtvids socken

 

Make 2 :  Jonas Stenberg      f. 14/2 1781 i Skeda socken, Österg. län        + 12/3 1825 vid Gladhammar gruva, Gladhammar socken, Kalmar län
Barn:  Johan August    f. 30/5 1825 i Ängen, Ukna socken

 

Make 3 :  Eric Gustaf Wärnqvist    f. 4/2 1807 vid  Kärrgruvan, Tunaberg, Södermanlands län   +  27/2 1859 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Barn:       Anders Magnus    f. 15/1 1829 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.       + 26/3 1829 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Petter Eric   f. 23/2 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.      
               Johannes    f. 11/2 1833 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.     + 10/1 1885  i Bersbo, Värna socken, Österg. län
               Carl Gustaf   f. 21/7 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.