Norrbom Brita Stina


f.   25/1  1800 i Mormorsgruvan , Åtvids socken, Östergötlands län
+   21/6 1844   i Mormorsgruvan , Åtvids socken.   
Föräldrar:  Sven Norrbom    f. 16/5 1768 i Värna socken, Österg. än   +  28/12 1814  i Mormorsgruvan , Åtvids socken      och     Maria Larsdotter   f. 18/7 1774 i Hällestad socken, Östergötlands län
Bor med föräldrar och syskon vid ” Mormor- och Haggrufvorne”, Åtvids socken, Östergötlands län. Fadern skrivs som Gruvarbetare.
År 1814 dör fadern ” Hjelslagen i Grufvan ”.
Brita Stina flyttar 1815 till Snatran under Bestorp, Åtvids socken. Där blir hon piga hos torparen Carl Månsson.
Hon flyttar sedan 1816 till Närstad, samma socken, där hon tjänar som piga hos 1/3 Brukaren Anders Persson.
Där stannar hon bara ett år, för 1817 flyttar hon till Storkestorp, Slättfall, Åtvids socken. Där blir hon piga hos torparen Jeremias Gustafsson.
Hon tjänar där till 1819, då , som det står i husf. längden 1816-21: ” Transp. till Pag 201. Gift med dr.  Jonas Persson i Slättfall 1819.”
Brita Stina flyttar efter vigseln till maken i Slättfall.
De stannar där till 1820 , då de flyttar till Mormorsgruvan. Maken skrivs där som Gruvarbetare.
Hon får 19 febr 1826 ett dödfött gossebarn.
Brita Stina dör vid Mormorsgruvan 1844, av ” Slag ”, stroke .

 


Make:  Jonas Persson   f. 30/9 1795 i St Örsätter, Åtvids socken    + 1/10 1865 i Anderstorp, Åsebo, Gärdserum socken, Kalmar län
Barn:        Anna Christina   f. 6/1 1820 i Slättfall , Åtvids socken.                       + 6/2 1910 i Adelswärdska ålderdomshemmet, Åtvids socken
                Sven   f. 12/10 1822 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                        +  10/10 1892 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Johanna Gustafva  f. 19/7 1827 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.     + 6/2 1910  i Adelswärdska ålderdomshemmet, Åtvids socken
               Johan Gustaf    f. 22/5 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.      
               Carl Magnus   f. 14/4 1834 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                   + 7/1 1843    i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Brita Maria  f. 13 /5 1837  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                     + 20/4 1846  i Forsaström, Gärdserum socken