Wärnholm Maria Christina

f.   21/10  1813 vid Christinebergs gruva,  Hjorted socken , Kalmar län
+  14/11 1892  i Mormorsgruvan, Åtvids socken , Östergötlands län
Föräldrar:  Nickas Wärnholm  f. 28/4 1787 i Åtvids socken   + 29/1 1868 i Adelswärdsak ålderdomshemmet, Åtvidaberg, Åtvids socken      och   Anna Maria Lundqvist Wikbom  f. 20/3 1776 i Åtvids socken   + 2/4 1843 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Bor med föräldrar och syskon vid Christinebergs gruva i Hjorted socken, Kalmar län. Fadern skrivs där som Gruvarbetare.
De hittas sedan i Ringarums socken, Östergötlands län, dit de kom 1818 från Börrum socken, samma län. Det finns inga flyttlängder i Börrum från denna tid, så det går inte att se varifrån de kom.
I Ringarum socken återfinns de under Grönstorp, där fadern står som Gruvarbetare. Men vid vilken gruva är osäkert.
Familjen flyttar 1819, från Ringarum socken, till Mormorsgruvan i Åtvids socken, Österg. län. Där står fadern som Gruvarbetare.
De flyttar 1823 till Härstorp, Slevringe, inte långt från Mormorsgruvan. Kanske blir han Gruvarb. vid Malmviksgruvan som låg ett stycke härifrån.
Men de stannar bara till 1826, då de åter flyttar till Mormorsgruvan.
Maria Christina flyttar 1828 till Håcklö, samma socken, där hon blir piga hos Arrend. Anders Nyman.
Där stannar hon till 1830, då hon återvänder till familjen i Mormorsgruvan.
Hon flyttar sedan 1831 till Närstad, också Åtvids socken. Där är hon piga hos arrendatorn Eric Ericsson.

Här skrivs hon med fel födelseår, det står 1814 istället för 1813.
År 1833 flyttar hon till en annan gård där vid Närstad, och denna arrenderades av Eric Rappin. Hon stannar där till 1836, då hon flyttade till Karstorp, samma socken.
I Karstorp blir hon piga hos arrendatorn Petter Bengtsson.
Här tjänar hon till 1839, då hon flyttar hon till Nynäs, Åtvids socken, och här tjänar hon som piga hos arrendator Johannes Nygren.
Men 1840 flyttar hon tillbaka till Närstad, och arrend. Eric Rappin.
Hon tjänar där till 1843, då hon flyttar till Slättfall, samma socken. Där är hon piga hos Arrendator-änkan Eva Cajsa Samuelsdotter.
Här stannar hon bara ett år, för 1844 flyttar hon hem till föräldrar och syskon i Mormorsgruvan.
Hon gifter sig 1845 och flyttar då till maken som är dräng i Närstad. Där står det att han är ” Försvarslös 1845″. Han är troligen dräng hos Arrend. Anders Johansson.
I nästa längd skrivs maken som Arbetare, och det är han troligen i Mormorsgruvan, och de bor då bara där i Närstad.
Familjen flyttar 1849 till Sandviken på Ramshults ägor, Åtvids socken. Där bor flera ” arbetare” , troligen gruvarbetare.
Senare under år 1849 flyttar sedan familjen till Mormorsgruvan. Och här skrivs maken som Gruvarbetare.
Men där står att de samma år flyttar tillbaka til Sandviken. Där de sedan bor i ett år, för 1850 flyttar de till Kullen på Närstads ägor.
Där bor de till 1853 då de åter flyttar till Mormorsgruvan. Där bor och arbetar de sedan.
Hon dör 1892. Begravd av Kyrkoherde A Rosenqvist.

Make:  Marcus Sköld    f. 28/1 1822 i Ristesten, Skillberga, Vårdnäs socken, Östergötlands län    + 11/1 1899 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
barn:        Carl Johan August  f. 23/10  1846 i Närstad, Åtvids socken.  (E)