Svensdotter Stina Lisa


f.  6/6  1792 i Hycklinge socken, Östergötlands län

+  18/8 1886 i Adelswärdska fattighuset, Åtvids socken, Östergötlands län
Det går inte att hitta henne i Hycklinge socken, Östergötlands län, eftersom de flesta kyrkböckerna förstördes vid en brand 1850.
Men hon hittas när hon år 1811 kommer från Hycklinge socken till Stensmåla under Basunda i Oppeby socken, Östergötlands län. Där blir hon piga hos arrend. Lars Persson.
År 1817 flyttar hon till Bröt i Hägerstad socken, samma län. Där blir hon piga hos arrendator Per Månsson.
Hösten 1818 flyttar hon till Västra Eneby socken, samma län, står det i husf. längden. Men hon kan inte hittas i V Eneby inflyttn. längd för det året.
År 1822 gifter hon sig med en dräng från Stensmäla, och i vigsellängden skrivs hon också från Stensmåla. Så troligen flyttar hon tillbaka dit, kanske för att hon skulle gifta sig.
De finns kvar där till 1824, för sonen Anders Magnus är född i feb., och skrivs från Stenmåla. Det står då att maken Magnus är Statdräng där.
Senare under 1824, flyttar familjen till Mormorsgruvan i Åtvids socken, Östergötlands län. Maken skrivs som Gruvarbetare i flyttlängden. Och han skrivs även med efternamnet Fristedt.
Maken skrivs sedan som Gruvarbetare i Mormorsgruvan. Familjen bor och arbetar där.
Maken dör 1842 genom drunkning, var och hur står inte.
Stina Lisa bor kvar där i Mormorsgruvan med barnen. I husf. längden 1846-51 står att hon är ” nästan blind ”.
Och i längden 1851-57 står: ” Till synen, nästan blind ”.
I längden 1862-68 står: ” Alla här vid grufvorna befintliga Enkor hafva fattig understöd af Baron ”.
Hon flyttade 1864 tillsammans med några andra änkor och barn, till Malmviken, samma socken
I längden 1868-75 står: ” Alla änkorna så väl vid Malmviken som vid Mormor, hafva fattig-understöd af Fidie-Comisset”.
Hon flyttar 1868 till Adelswärdska Fattighuset i Åtvidaberg, Åtvids socken
Hon dör där 1875 av ” Ålderdom”.

Make:  Magnus Jonsson  Fristedt   f.  25/5  1798 i Stensmåla, Basunda, Oppeby socken, Östergötlands län     +  9/12  1842 i Mormorsgruvan, Åtvids socken 
Barn: Jonas Petter    f. 7/7 1822 i Stensmåla, Oppeby socken                          +  17/12 1898 i Fattighuset, Lofta socken, Kalmar län
          Anders Magnus    f. 5/2 1824 i Stensmåla, Oppeby socken.                   + 16/3 1849  i  Mormorsgruvan, Åtvids socken
         Sven Gustaf    f. 6/7 1826 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                  + 13/7 1841   i  Mormorsgruvan, Åtvids socken
         Carl Axel    f. 3/7 1829 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                        + 29/6 1829  på Långholmen, Stockholms län
         Lars Adolph    f. 2/7 1831 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                    + 29/10 1831  i  Mormorsgruvan, Åtvids socken
         Anna Lisa    f. 20/10 1832 i Mormorsgruvan , Åtvids socken                     + 14/12 1832  i  Mormorsgruvan, Åtvids socken
         Christina Elisabeth   f. 15/10 1833 i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E) + 28/11 1833   i  Mormorsgruvan, Åtvids socken
         Anna Lisa    f. 31/5 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken                        + 14/12 1836   i  Mormorsgruvan , Åtvids socken