Björling Brita Christina

f.   17/4 1810 i N Botorp , Åtvids socken. (E)
+   1/4 1891  i Malmviken, Åtvids sn

Bor med föräldrarna vid N Botorp, där fadern var Skomakardräng.

De flyttade sedan ca 1811 till Grindstugan på Adelsnäs ägor. Där skrivs fadern som Arbetaren.

År 1813 flyttar familjen till backstugan Fogelsången under Kungsvik i Värna socken. Här skrivs fadern som Daglönare.

Där stannar de till 1816, då hon med föräldrar och syskon, flyttar till Sjöbacka på Åtvidstorps ägor i Åtvids socken. Här skrivs fadern som Torpare.

De flyttar 1818 till Mormorsgruvan. Fadern skrivs där som Gruvarbetare.

Hon flyttar 1823 till Nedra Holm. Där skrivs hon som ” Tjensteflickan” hos Arrend. Petter Olofsson. Men hon återkommer därifrån 1824, till föräldrar och syskon i Mormrosgruvan.

Hon flyttar sedan 1826 till Klint i Grebo socken. Där blir hon piga hos Livgrenadjär Anders Löfgren, med familj.

Men hon stannar bara ett år, för 1827 flyttar hon till Råstorp på Närstad ägor. Där blir hon piga hos Torparen Carl Gustaf Ericsson.

Också där blir hon bara ett år, för 1828 flyttade hon till föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan.

År 1830 flyttar hon till Inspektor Anders Boqvist vid Mormorsgruvan. Men därifrån flyttar hon senare under 1830, och då tillbaka hem till föräldrarna vid Mormorsgruvan.

Hon flyttar 1832 till Ändtorp på Närstads ägor. Och här tjänar hon som piga hos Arrend. Nils Bengtsson.

Hon gifter sig sedan 1834 med Gruvarbetaren Lars Broström i Mormorsgruvan, och hon skrivs i vigsellängden som piga i Äntorp. Hon flyttar vid vigseln till maken där vid Mormorsgruvan.

Hon får i mars 1840 ett dödfött flickebarn.

I HFL 1857-62 skrivs familjen under Malmviks Grufva, och maken skrivs även här som Gruvarbetare.

Maken dör 1876.

I HFL 1876-81 står: ” Alla enkor i Malmviken åtnjuta fattighjelp af Baron ”I HFL 1882-86 bor hon kvar med dottern Mathilda Sophia. Där står att de båda är mantalsfria.

Hon dör 1891. Begravdes av Kyrkoherde A Rosenqvist.

 

Familj:
Make:
Lars Broström  f. 22/8 1811 i Mormorsgruvan, Åtvids sn
Död 19/3 1876 vid Malmviken, Åtvids sn
Barn:
Anna Elisabeth   f. 5/9 1835 i Mormorsgruvan, Åtvids sn
Död 19/12 1908 i Bersbo, Värna sn (E)
Johan Petter   f. 6/11 1837 i Mormorsgruvan, Åtvids sn
Mathilda Sofia   f. 24/10 1841 i Mormorsgruvan, Åtvids sn
Död 30/11 1911 vid Malmviken, Åtvids sn
Clara Charlotta   f. 24/9 1844 i Mormorsgruvan, Åtvids sn
Johanna Christina  f. 23/12 1846 i Mormorsgruvan, Åtvids sn
Död 22/12 1927 i Örtomta sn (E)
Anders Gustaf   f. 22/2 1851 i Mormorsgruvan, Åtvids sn
Död 22/9 1867 i Bersbo, Värna sn
Carl Olof   f. 7/10 1853 i Mormorsgruvan, Åtvids sn