Andersdotter Gustafva Eleonora

f.   4 nov 1834 i Gissebo , Åtvids sn
+   9 maj 1918 i Ålderdomsh. Åtvids sn

Bor med föräldrar och syskon vid Getskinnsbo (Gissebo) i Åtvids socken. Och här skrivs fadern som Arrendator av 1/16 hemman. Ca 1839 skrivs fadern som Arbetare, och de skrivs då under ” tillhus”. De skrivs då under Skattebonden Petter Ericsson.

Gustafva flyttar 1851 till N Holm. Där blir hon piga hos Arrend. Lars Kjellgren.

Hon stannar där till 1853, då hon flyttade till Närstad, och tjänar som piga hos Arrend. Anders Johansson.

Hon flyttade sedan 1854 till Tomasbo. Där är hon piga hos Skattebonden och Nämndemannnen Gustaf Nilsson.

Men 1855 flyttar hon tillbaka till Kjellgren i N Holm. Här stannar hon till 1838, då hon flyttade till modern, som skrivs under ” tillhus” vid Gissebo. Fadern hade dött 1854.

Möjligen flyttade hon dit för att se till modern, för samma tid hon kommer dit, flyttade en syster, som bott med modern.

Gustafva flyttar i augusti 1870 till Mormorsgruvan. Om hon där var piga hos Konstvaktaren Carl Gustaf Lindström, eller om hon står som piga och arbetar vid gruvan, är osäkert.

Hon skrivs under ovanst. Lindström i nästa längd också. Det kan ju ha varit så att de bodde i samma hus.

År 1878 flyttar hon till ett nytt boende vid Mormorsgruvan. Detta för att hon gifter sig med en Gruv- och Byggarbetare där. Denne var änkling.

I HFL 1882-86 skrivs maken som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Vilken gruva han arbetar i är osäkert, för större delen av kopparbrytningen i Mormor lades ner 1873.

De skrivs sedan kvar, men mantalsfria, dvs de arbetar inte.

I församlingsboken 1904-14 står om maken Petter : ” Tidtals sinnessjuk. Blind ”.

Maken dör där 1909.

Gustafva flyttade hösten 1913 till ett annat boende där vid Mormorsgruvan.

Senare flyttar hon till Socknens Ålderdomshem i Åtvidaberg. 

Hon dör där 1918.