Löfholm Johanna

f.   6/2 1825 i Slevringe, Åtvids sn (E)
+   20/3 1913 på Ålderdomshemmet , Åtvids sn

Bor med föräldrar och syskon vid Slevringe. Fadern står där som Sjuderidrängen.

Familjen flyttar 1830 till Mormorsgruvan, och där skrivs fadern Anders som Gruvarbetare.

Hon flyttar 1839 till Närstad. Där skrivs hon som ” Tjensteflickan” hos Arrend. Eric Rappin.

Året efter, 1840 , flyttade hon till Storkestorp, där hon skrivs som ” flickan” hos Torparen Jeremias Gustafsson.

Johanna flyttar vidare 1841, och nu till Skramlebo på Krogstorps ägor. Och där är hon piga hos Torparen Jonas Gröndal.

Hon flyttade hem till föräldrahemmet i Mormorsgruvan 1842.

Hon gifter sig 1843 med en dräng där vid Mormorsgruvan.

Och senare under 1843, flyttar familjen till Råstorp på Närstad ägor. Maken byter då också namn , till Lindström.

I Råstorp skrivs maken som dräng hos torparen Eric Ericsson. Familjen flyttar sedan 1844 till Nartorps gruva i Skällvik socken , Söderköping kommun. Maken är Gruvarbetare där i gruvan.

De flyttar sedan 1853 tillbaka till Mormorsgruvan. Maken skrivs också här som Gruvarbetare.

I juni 1856 flyttar hela familjen, tillsammans med en del annat folk från Mormorsgr., till Amerika. Men de kommer bara till Göteborg. Där dör maken 1859.

Hon flyttar hösten 1870 från Göteborg till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Hon skrivs i inflyttningslängden som ” Enkan”.

Där gifter hon sig samma år med Gruvarbetareänklingen Johannes Wärnholm.

Barnen hon hade tillsammans med förre maken, stannar tydligen kvar i Göteborg. Dottern och en son var döda. I vigsellängden 1870 står om de andra, att ” de vistas för närvarande i Göteborg.

Maken dör 1890.

Hon bor kvar i Mormorsgruvan tillsammans med många andra änkor. I feb 1908 flyttar hon till socknens fattighus i Åtvidaberg.

Hon dör där 1913.