Wallin Anna Mathilda

f. 6/2 1872 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) 

Döpt av comm Allard.

Bor med föräldrar och syskon i Mormorsgruvan, Åtvids socken. Fadern skrivs där som Gruvarbetare.

Familjen flyttar i oktober 1879 till Bersbo i Värna socken.

Fadern skrivs också i Bersbo som Gruvarbetare.

Syskonen flyttar ut vartefter, en del till N Amerika.

Och på sommaren 1891 flyttar även Anna Mathilda till N Amerika.