Svensson Maria Albertina

  f. 23/3 1873 i Malmviken , Åtvids socken.  (E)
+ 12/1 1959  i Hjälmsäter, Linköping (E)

Döpt av Enelius.

Skrivs med föräldrar och syskon under Malmviken i Åtvids socken . Fadern står som Gruvarbetare.

Familjen flyttar i oktober 1882 från Malmviken till Bersbo i Värna socken.

Fadern skrivs också här som Gruvarbetare.

Fadern dör sommaren 1889, och på hösten samma år, flyttar Maria till Nartomta storgård i Askeby socken.

Här tjänar hon som piga hos Arrend. Johan August Larsson.

Men hon stannar bara ett år, för 1890 flyttade hon till Överstad östergård i samma socken. Och här är hon piga hos Hem.äg. Axel Magnus Jonsson.

Här stannar hon till hösten 1895, då hon flyttar till Gammalkil socken, enligt HFL.

Hon hittas i utflyttningslängden i Askeby socken, där det står att hon flyttar till Gammalkil, men hon kan inte hittas i inflyttningslängden där.

Hon hittas sedan i Sveriges dödbok, där det står att hon dör 1959. Hon är ogift. Där står:

18730323-190

Svensson, Maria Albertina

Hjälmsäter

Död 12/1 1959.

Kyrkobokförd i Linköping, Linköpings kn (Östergötlands län, Östergötland).

Född 23/3 1873 i Åtvid (Östergötlands län, Östergötland).

Ogift kvinna.
————–