Engström Augusta Charlotta

f. 17/7 1843 i Bersbo , Värna socken. (E)

Bor med föräldrarna vid Bersbo gruva i Värna socken. Fadern skrivs här som Gruvarbetare.

Familjen flyttar hösten 1856 till Skällvik socken. Men de finns inte i inflyttn.längden i där. Men de finns i inflyttn.längden hösten 1847.

De flyttar då till Nartorp gruva i Skällvik socken. Fadern skrivs också här som Gruvarb.

De stannade där till 1853, då de flyttar tillbaka till Bersbo gruva i Värna socken.

Sedan fllyttar de hösten 1854 till Malmviken i Åtvids socken. Här skrivs fadern också som Gruvarbetare.

Fadern dog 1861 genom en olyckshändelse i Malmviksgruvan.

Augusta flyttar 1865 till Karstorp. Här blir hon piga hos Arrendatorn och Nämndemannen Johannes Larsson.

Men hon flyttar hem till modern i Malmviken 1866.

Hon gifter sig sedan 1868, med en Gruvarbetarsom vid Mormorsgruvan. Det är lite osäkert, även i Husförhörslängden, var de bor. I längden står ” vid Malmviken ? ”.

Familjen flyttar i maj 1872 till N Amerika.