Norlin Britta Christina

f. 13/3 1800 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan, där fadern var Gruvfogde.

Möjligen flyttar familjen 1802 till Kättilstad socken. Det finns tyvärr varken utflytt.längder i Åtvids socken, eller inflytt.längder i Kättilstad, från denna tid.