Ahlström Gustaf Emil

f. 6/4 1861 i Mormorsgruvan, Åtvids sn

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Familjen flyttar i oktober 1874 till Bersbo gruvor i Värna socken. Troligen för att gruvdriften vid Närstad gruvfält till stor del upphörde vid denna tid.

Fadern skrivs även här som gruvarbetare.

Gustaf Emil flyttar våren 1880 till N Amerika. Han skrivs i utflyttn.längden som Gruvdräng.