Kjellström August Hjalmar

f. 31/7 1870 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

Döpt av comm Allard.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Fadern dör 1871, genom ett fall i gruvan.

Modern och barnen flyttar senare under 1871 till Bersbo i Värna socken. Modern skrivs som änka, och som ”fattig”.

En syster flyttar 1879 till N Amerika.

August Hjalmar flyttade själv till Amerika på våren 1890. Han skrivs i utflyttn.längden som Gruvarbetarsonen.