Kjellström Carl Gustaf

f. 31/7 1864 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)   

” Döpt af pastor Blomqvist ”.

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Fadern dör 1871, genom ett fall i gruvan.

Modern flyttar med barnen, senare under 1871, till Bersbo i Värna socken. Hon skrivs där som änka.

Där i Bersbo står sedan att modern är ” fattig”.

Carl Gustaf kasserades vid militära mönstringen.

Han får sedan arbetsbetyg till ” annan ort ” 1885, och flyttas då till sidan ” Försvarslöse”. Där skrivs de som har oviss hemvist eller arbete.

Där står det att han troligen är vid Gladhammars gruva.

Våren 1887 flyttar han till Svärta eller Svärtuna socken i Södermanland län. Han flyttade tillsammans med en kamrat, Gustaf Viktor Sandqvist.

Der skrivs som Gruvarbetare vid Förola gruvstuga.

Men de stannar bara där till nov samma år, och då flyttar de till Ö Eneby socken vid Norrköpig i Östergötland.

Carl Gustaf flyttade till Verkstadsgatan 4 b i Eneby, och arbetade Fiskeby pappersbruk. Han skrivs som ” Jernarb.”

Han gifter sig 1888 med en sömmerska från Hällebacken under Ringstad i Ö Eneby.

De flyttade efter giftemålet till St Olai församling i Norrköping.

Där flyttar de till området Bergskvarteren, och där till kv. Stabben, där de hyr en lägenhet. Carl Gustaf skrivs fortf. som järnarbetare.

Men hösten 1889 flyttar de tillbaka till Ö Eneby församling i Norrköping. Och nu till Änggatan 6.

Han skrivs fortf. som Järnarbetare.

Hustrun dör 1890 i hjärninflammation.

Carl Gustaf och sonen Gustaf Gunnar flyttade hösten 1890 till Norrköpings norra församling.

Och där flyttade de till kv. Barken, där de hyr en lägenhet. Fortfarande skrivs Carl Gustaf som järnarbetare. 

Men han flyttade på våren 1892 till N Amerika. Medans sonen som var tre år gammal flyttade tillbaka till Ö Eneby sn. Troligen var det någon där, möjligen hustruns föräldrar, som tog hand om honom.

 

 

Familj:
Hustru:  Selma Constantia Bredström  27/1 1862 i Kvillinge sn (E). Död 18/9 1890 i Norrköping.(E)
Barn:  Gustaf Gunnar  f. 10/4 1889 i Norrköping.