Kjellman Jonas Petter

f. 6/9 1818 i Högmo u Åtvidstorp , Åtvids socken.  (E)   
  + 13/2 1820 i Sjöbacka, Åtvidstorp,Åtvids sn. 

Bor med föräldrar och syskon vid torpet Högmo underÅtvidstorp. Fadern skrivs där som Torpare.

Senare under 1818 flyttar de till Sjöbacka, också det ett torp under Åtvidstorp. Fadern skrivs här som Stat-torpare. 

Här dör Jonas Petter , endast ca 1 1/2 år gammal.