Kjellman Christina Maria

f. 17/9 1816 i Kättilstad  socken, Östergötlands län     
+  30/3 1892 i Grebo socken, Östergötlands län 
Föräldrar:  Samuel Kjellman   f. 6/1 1786 i Åtvids socken, Östergötlands län   + 11/11 1863 i Mormorsgruvan, Åtvids socken    och    Maria Nilsdotter   f. 18/9 1791 i Korsudden, Räckskog, Kättilstad socken   + 26/12 1857 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Bor med föräldrarna i Bäckfall under Räckskog, i Kättilstad socken, Östergötlands län. Fadern skrivs där som Torpare.
Hon skrivs sedan med fel födelsedatum, det ska vara 17/10 enligt föd.boken, men skrivs sedan 17/9.
Christina Maria flyttar hösten 1816, med föräldrarna, till St Örsätter i Åtvids socken, samma län. Där skrivs fadern som Dagarbetare.
De flyttar sedan 1817 till Högmo på Åtvidstorps ägor, samma socken. Och här skrivs fadern som Torpare.
Men de stannar bara ett år, för 1818 flyttade de till Sjöbacka, på samma ägor. Här skrivs fadern som Arbetare.
Året 1821 var det dags för flytt igen, och nu till N Botorp, Åtvids socken. Och här skrivs han också som Arbetare.
Där stannar de till 1824 , då de flyttar till Närstads ägor, samma socken, riktigt vart är osäkert. Också här skrivs fadern som Arbetare. Kanske är han redan här Gruvarbetare.
Därifrån flyttar de 1825 till Mormorsgruvan, samma socken. Och i husf. längden 1826-31 skrivs fadern som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.
Christina Maria flyttar 1832 till Slättfall, Åtvids socken. Där blir hon piga hos Arrendatorn Johannes Persson. Hon stannar där ett år, för 1833 flyttar hon till Gårdeby i Kättilstad socken.
Christina Maria blir där piga hos Bonden Daniel Larsson. Men där stannar hon också bara ett år, för 1834 flyttade hon till Fallvik, i samma socken. Och här tjänar hon hos Arrendatorn Johan Persson.
Men 1835 flyttar hon igen, och nu till Hårsbo, Kättilstad socken. Och hon blir här piga hos Arrend. Johan Johansson.
Hösten 1836 flyttar hon tillbaka till föräldrar och syskon i Mormorsgruvan. Men där skrivs hon bara en liten tid , för hon flyttar samma år till Gruvarbetarfamiljen Erik Gustaf Wärnqvist, också boende vid Mormorsgruvan. Och här tjänar hon som piga till 1841.
Då flyttar hon till en annan familj där vid Mormorsgruvan. Och det blir då till Sven Gerlings familj. Och hon blir där piga.
År 1842 flyttade hon tillbaka till föräldrar och syskon, för att året efter, i juli 1843, flytta till Gasstorp i Svinstad socken, Östergötlands län. Vem hon var piga hos där, är svårt att tyda.
Hon kommer året efter, i nov 1844, tillbaka till föräldrahemmet i Mormorsgruvan, från Svinstad socken.
Året efter det, i aug: 1845, får hon en ” oäkta ” son.
Hon gifter sig sedan i nov. 1845 med Gruvdrängen Lars Petter Norrbom. De bor kvar där i Mormorsgruvan.
Maken dör 1881 av ” Lungsot”
Hon bor kvar vid Mormorsgruvan till 1892, då hon dör.
I dödboken står att hon dog i Grebo socken, Österg. län. Men hon begravdes i Åtvids. Och det gjorde Kyrkoherde A Rosenqvist.

 


” Oäkta ” son :  Samuel August  f. 27/1 1845 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Make:  Lars Petter Norrbom  f. 20 maj  1821 i Mormorsgruvan, Åtvids socken   +  30 aug  1881 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Barn:        Augusta Josefina   f. 18/8  1846 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  
                Carl Fredric    f. 18/4 1848  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.       + 18/4 1848
                Johanna Amalia  f.  16/5  1849  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.     + 19/12 1899
                 Lars Adolph     f. 24/10 1850  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.    
                 Emma Christina   f. 11/7  1852 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  
                 Ida Gustafva    f. 30/12  1853 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.   
                 Otto Petrus      f. 24/9  1855 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.        + 8/6 1856
                 Mathilda Charlotta   f. 22/11  1857 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.      +  25/1  1862
                 Carl Titus   f. 15/9  1859 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.