Ahlström Carolina Otilia

f. 20/2 1853 i Skällvik sn (E)
+ 20/11 1904 i Ådalskulle, Åtvidaberg, Åtvids sn(E)

Hon finns i Skällviks sockens födelsebok, och där står det att hon är från Kohletorp. Och där bor modern hos föräldrar och syskon. Moderns far är Torpare där.

Där står om modern i längden: ” kyrktagen som trolofvad fästqvinna till Grufvarb. Johannes Ahlström vid Gillinge grufva i Södermanland.”

Carolina Otilia flyttar i slutet av 1853, med modern, från Skällvik till Malmviksgruvan i Åtvids socken. Detta för att fadern har flyttat dit från Södermanland, och är Gruvarbetare där.

Carolina flyttar 1874 till Närstad. Därifrån flyttar hon 1875 till Mormorsgruvan där hon blir piga hos Gruvarbetaränklingen Anders Gustaf Broström.

Där stannade hon till hösten 1876, då hon flyttade till Vimarka östergård i Vårdsbergs socken. Där blir hon piga hos Arrend. Klas Larsson.

Det står sedan i HFL att hon flyttar till St Lars församling, men detta är sedan struket och det står: ” Utflyttningsorten ändrad på grund av underrättelse från past.ämb. i Grebo. ”

Hon flyttade alltså på hösten 1877 till Grebo socken. Och då till Kattorp, där hon är piga hos hammansägaren Jonas Flink. Men denne dör 1878, och då tar sonen August Vilhelm Flink över.

I oktober 1879 flyttade Carolina till Lövvik i Värna socken. Denna gård ” Eges under Åtvidaberg”. Och den arrenderades av Carl Johan Jonsson.

Och här stannar Carolina ett år, för på hösten 1880 flyttar hon till Edshyttan i Åtvids socken. Det låg ca 2 km från Lövvik.

Där blir hon piga hos Befallningsmannen vid Eds lantbruk, Johan Eric Andersson.

I längden står sedan ” Lyses till Äkt. d. 26/3 m. arb Kindström ”.

Denne var ” oäkta” son till pigan Christina Sofia Kindström, vid Eds gård. Carolina flyttar i samband med giftemålet 1882, till honom där.

I nov samma år, flyttar de till Åtvids lantbruk i Åtvidaberg. Där skrivs maken som Arbetare.

I nästa längd, 1887-91, skrivs maken som Timmerarbetare. Och i längden därpå står han som Snickeriarbetare.

Det står senare i längderna att de äger Ådalskulle tomt nr 2. Och det står att det är ” Egna hem”.

Och där bor de sedan till 1904, då Carolina Otilia dör.

 

Familj:
Maken:  
Karl Johan Kindström  f. 13/5 1855
Barn:
Karl Emil  f. 29/3 1883 i Åtvids sn
Gustaf Henning  f. 1/4 1886    i Åtvids sn
Död 17/9 1904 i Åtvids sn