Kindstedt Johan Albin

  f. 3/13 1858 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E) 

Bor med föräldrar och syskon i Mormorsgruvan, Åtvids socken, där fadern är Gruvarbetare.

Familjen flyttar i april 1873, tillsammans med många andra i trakten, till N Amerika. Detta för att gruvdriften vid Närstads gruvfält till stor del upphörde vid denna tid.