Ramstedt Anna Brita Catharina

f. 11 sept 1796  Bersbo, Värna sn (E)
+  1 aug 1868 i Malmviken, Åtvids sn (E)

Hon kommer 1819 , med föräldrar och syskon , från Värna socken , till Åtvids.

I HFL 1816-21, skrivs hon med familjen under Mormorsgruvan i Åtvids socken. Där står fadern som Gruvarbetare.

Gifte sig 1820 med Lars, som var eller då blev, Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Men , endast 17 dagar efter giftemålet, föll han ner i gruvan och dog.

I vigsellängden står bl. a. ” Fadren Grufvarbetaren Anders Ramstedt vid Mormor, lemnat munteligen sitt bifall ”.

Hon och sonen Lars Petter bor kvar till 1823, då de flyttar , i och med att Brita gift sig med en Gruvarbetare där i Mormorsgruvan.

De bor där till 1863, då hon , maken och några av barnen flyttar till Malmviksgruvan. Maken skrivs också där som Gruvarbetare.

Hon dog där 1868.