Jaensdotter Sara Stina


f. 10/6  1802  Blåvik, Dalhem socken, Kalmar län
+  6/5 1891 i Adelswärdska ålderdomshemmet, Åtvidaberg, Åtvids socken, Östergötlands län
Föräldrar:  Johan Samuelsson  f. 1757 i Odensvi socken, Kalmar län   och   Cajsa Månsdotter   f. 1760 i Dalhem socken
Bor med föräldrar och syskon vid Blåvik i Dalhem socken, Kalmar län. Fadern var Bonde eller Arrend. där. De flyttade ca 1811-12, men vart står ej.
Hon hittas i husf. längden 1819-24 under Tåbo i Dalhem socken. Där skrivs hon som piga hos Bonden Jonas Nilsson med familj.
Därifrån flyttar hon sedan till Fedela i samma socken. Och där är hon piga hos Nils Samuelsson med familj.
År 1823 flyttar hon till Oppeby socken i Östergötlands län. Där finns inga husf. längder kring detta år. Men troligen flyttar hon till Ävjeboda.
För hon gifter sig 1824, och skrivs då som piga i Ävjeboda i Oppeby socken, Östergötlands län. Maken skrivs också där, men som Dräng och tillträdande Hemmansbrukare. Det finns ingen husf. längd för denna tid.
Flyttar i nov 1826, tillsammans med make och barn, från Oppeby socken, till Mormorsgruvan i Åtvids socken, samma län. Där skrivs maken som Gruvarbetare.
Familjen flyttar 1842 till Kopparverket i Åtvidaberg, samma län. Maken skrivs där som Bruksarbetare.
Maken dör 1863 i Lungsot. Hon bor kvar med en dotter, och dennas två ” oäkta” barn. De skrivs då under Åtvidabergs Kopparverk, och sidan ” Enkor och deras barn, m.m.
År 1874 flyttade Sara Stina till ” p. 102″. Men hon hittas inte på den sidan. För hon flyttar till sidan 182.
Och på den sidan står det Adelswärdska Fattighuset under Kopparverket.
Där skrivs hon som Anna Sara.
Hon dör där 1891.

Make:  Daniel Uppman  f.   5/2  1794 i Påvelsmålen, Stensmåla, Basunda,  Oppeby socken, Östergötlands län    +    6/2  1863  i Åtvidaberg, Åtvids socken 
Barn:        Johan Gustaf   f. 29/11 1824 i Evjeboda, Oppeby socken.                      + 24/5 1887 i Åtvidaberg, Åtvids socken
               Anna Cajsa   f. 12/5 1827 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.               + 16/4 1874 i Åtvidaberg, Åtvids socken
               Sara Charlotta  f. 20/3 1832  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.          + 18/2 1917 i Adelsvärdska ålderdomshemmet, Åtvids socken
               Carl Magnus   f. 14/11 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.          + 1/3 1926  i Åtvidaberg, Åtvids socken