Nilsdotter Maja Stina


f. 24/10 1802  Hagdalen, Kättilstad socken, Östergötlands län
Föräldrar:  Nils Andersson   f. 6/2 1778 i Södra Vi socken, Kalmar län     och  Lena Carlsdotter   f. 1773 i Kättilstad socken
Bor med föräldrar och syskon vid Hagdalen under Galmsås i Kättilstad socken, Östergötlands län. Fadern var Torpare där.
Maja Stina flyttar 1815 till Grytvik i Oppeby socken, samma län. Men där står det att hon samma år flyttar tillbaka till Kättilstad socken. Det finns inga inflyttn.längder för detta år, så vart hon flyttade är osäkert.
Hon flyttade troligen sedan hem till föräldrar och syskon i Hagdalen för hon hittas sedan 1818, då hon flyttade från Hagdalen i Kättilstad socken till Närstad i Åtvids socken, Österg. län.
I Närstad blir hon piga hos Arrend. Petter Andersson. Där stannar hon till 1820, då hon flyttar till Kvarntorp under Närstad. Och här blir hon piga hos Torparen Nils Ericsson.
Där fanns en dräng, Jonas, som 1823 flyttade till Storkestorp. Men han kom tillbaka 1825. Kanske för Maja Stinas skull. För de två gifter sig 1827.
De flyttar efter giftemålet till Kvarntorps kvarn. Där skrivs maken som Arbetare, om han är det i kvarnen eller kanske vid gruvorna i Mormorsgruvan, är osäkert.
Flyttar 1838, med make och barn till Mormorsgruvan, Åtvids socken. Där skrivs maken som Gruvarbetare.
I husf. längden 1857-62 står om henne: ” Söderköp. 1861 och 62, vid brunnen ”
I maj 1863 flyttar hon med make och en fosterson till N Amerika. Och kring denna tid flyttar mycket folk från Närstads gruvfält, till N Amerika.

 


Make:  Jonas Malmberg  f.  23/5  1799 i Kättilstad socken, Östergötlands län
Barn:       Anders Petter   f. 4/9 1828 i Kvarntorps kvarn , Åtvids socken.   
               Johanna Christina   f. 23/6 1831 i Kvarntorps kvarn , Åtvids socken.       + 11/8 1831 i Kvarntorp, Närstad, Åtvids socken
               Christina Catharina    f. 18/1  1833 i Kvarntorps kvarn , Åtvids socken.      + 8/3 1854 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Anna Maria    f. 13/9 1835  i Kvarntorps kvarn , Åtvids socken.    
               Johannes    f. 9/6 1838 i Kvarntorps kvarn , Åtvids socken.                   + 22/8 1838 i Kvarntorp, Närstad, Åtvids socken
               Carl Gustaf   f. 9/6 1838 i Kvarntorps kvarn , Åtvids socken.                   + 24/8 1838 i Kvarntorp, Närstad, Åtvids socken
               Johannes   f. 26/10 1839 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.