Svensdotter Mathilda Sophia

f. 20/3 1837 i St Ramshult , Åtvids socken. (E)
+ 7/5 1861 i Linköping.

Bor med föräldrar och syskon vid St Ramshult. Fadern skrivs där som Arbetare.

Modern dör 1838. Fadern bor kvar med barnen, av vilka en del börjar flytta ut.

Fadern gifter om sig 1848.

Och 1850 flyttar Mathilda Sophia till Närstad. Hon skrivs där som ” fosterdotter”. Troligen är det hos Änkan Lisa Persdotter hon är. Och där finns också hennes syster Augusta.

Men änkan dör 1852, men Mathilda bor kvar där vid gården till 1853, då hon flyttar till Krogstorp. Där skrivs hon som ” tjensteflickan” hos Arrendatorn Carl Adam Andersson.

Men hon stannar bara ett år, dör 1854 flyttar hon till Stora Ramshult, och blir piga hos Arrend. Nils Jonsson.

Hon stannade även där, bara i ett år. Så 1855 flyttar hon till en annan gård där vid St Ramshult. Och denna gård arrenderades av Anders Gustaf Björlander. Hon skrivs där som Piga.

Men hon stannar som vanligt bara ett år, och 1856 flyttade hon tillbaka till Närstad. Där blir hon då piga hos Arrend. Petter Andersson.

År 1857 flyttar hon tillbaka till St Ramshult, och till arrend. Björlander. Här är hon piga till 1858, då hon flyttar till Åtvids kopparverk.

Där blir hon piga hos ” Geschvornern ”, Anders Johan Carl Bratt.

**Geschvorner eller geschworner (av tyska: schwören, svärja, gå ed) var i Sverige till 1855 en bergsstatstjänsteman som hade att tillse att gruvarbetet bedrevs på rätt bergsmansvis. Denne var bergmästarens i ett bergslag närmaste man och ställföreträdare. **

Mathilda flyttar 1859 till Linköpings Domkyrkoförsamling. Där bosätter hon sig i St Kors distrikt. Och där i kv No 29. Där skrivs hon som piga, om hon är det hos någon som bor där , eller om hon är det någon annanstans, är svårt att säga.

Hon får i april 1861 en ” oäkta” son, och hon dör i maj samma år, utan ” barnsängsfeber och lunginflammation”, som det står i dödboken.