Johansson Ferdinand Germanus

f. 17/1 1862 i Malmviken , Åtvids socken. (E)
+ 29/8 1938  vid Ljusfors pappersbr., Kullerstad sn (E)

” Döpt af prosten Enelius”.

Tvilling med Ernst Leonhard.

Bor med föräldrar och syskon vid Malmviksgruvan i Åtvids socken, där fadern står som Gruvarbetare.

Fadern dog 1868, genom ett fall i Haggruvan.

Modern och barnen flyttar i november 1872 till Bersbo i Värna socken.

Där bor sedan modern och barnen, och modern skrivs som änka. Möjligen arbetar hon där på varpen.

År 1877 flyttades han till sidan ” Försvarslöse”. Dit flyttades många unga, som troligen inte kunde få arbete vid gruvorna.

Ferdinand flyttade hösten 1878 till Vena i Kättilstad socken. Han skrivs som Gruvdräng i utflyttn.längden.

I Vena blir han dräng hos Arrend. Per Adolf Lundqvist. Men hösten 1880 flyttade han tillbaka till Värna socken.

Men han kan inte hittas i Värna inflyttn.längd. Däremot hittas han 1881 i Hyttgården på Västantorps ägor i Åtvids socken. Där står det att han kom det året från Kättilstad socken. Troligen var det en felskrivning någonstans.

Där vid hyttgården finns även hans bror , Ernst Leonhard.

De är där drängar hos Torparen Gustaf Vilhelm Ahlstedt.

Ferdinand stannar där till hösten 1882, då han flyttar till Karstorp i samma socken. Gården ägdes av Baroniet Adelswärd, men arrenderades av Johannes Larsson.

Ferdinand stannade där till hösten 1883, då han flyttar till Bestorp, också i Åtvids socken. Och här är han då dräng hos arrend. Gustaf Adolf Jonsson.

Och där är han till hösten 1884, då han flyttades till ” På socknen skrifvna personer”. Där skrivs de som inte har fast hemvist, eller arbete.

Men 1885 flyttar han till N Botorp i Åtvids socken. Och här blir han dräng hos Arrendatoränkan Maja Stina Sjö. Och även brodern Ernst Leonhard kommer hit.

Hösten 1886 flyttar Ferdinand till Borkhults fabrik i Yxnerums socken. ” Fabriken” är troligen pappersmassefabriken.

År 1902 flyttar modern till honom där, och hon kommer då från Bersbo i Värna socken.

Modern och Ferdinand flyttade sedan i dec 1904 till Ljusfors pappersbruk i Kullerstad socken. Man kan tro att det är pappersbruket i Skärblacka han är vid, men det står på ett annat ställe.

Där skrivs Ferdinand som Arbetare. Han skrivs senare som ” Mask. bark.”

Senare i början av 1900-talet, står det att pappersbruket ägs av Fiskeby AB. Pappersbruken Skärblacka och Ljusfors slås då ihop.

Modern dör 1923.

Ferdinand skrivs som Pappersbruksarbetare, men senare som Förrådsarbetare. Och där finns han när längderna slutar 1935.

Han dör där 1938, och i Sveriges dödbok står:

18620117

Johansson, Ferdinand Germanus

Ljusfors bruk

Död 29/8 1938.

Kyrkobokförd i Kullerstad (Östergötlands län, Östergötland).

Född 17/1 1862 (ingen uppgift om födelseort)

Ogift man.
————–