Germundsdotter Catharina (Carin)


f.   5/1  1830 i S Fjälla, Vårdnäs socken, Östergötlands län
+  20/9  1923 i Ljusfors pappbr., Kullerstad socken, Östergötlands län
Föräldrar:  Germund Svensson  f. 12/4 1795 i Vårdnäs socken    och  Anna Brita Larsdotter   f. 3/9 1806 i Åtvids socken, Östergötlands län
Bor med föräldrar och syskon vid Södra Fjälla i Vårdnäs socken, Östergötlands län. Fadern skrivs här som Arrendator.
Familjen flyttade ca 1839 till Kärrbo, som troligen var en stuga under gården Södra Fjälla.
Där bor de till 1842, då de flyttar till Gissebo i Åtvids socken, samma län. Fadern hade där köpt en gård.  Han skrivs då som Skattebonde.
Men 1844 flyttar familjen till Stenserum (Stensum) i Yxnerums socken, också Österg. län. Här blir fadern Arrendator.
Carin flyttade 1845 tillbaka till Södra Fjälla i Vårdnäs socken. Hon skrivs där som ” flickan” hos 1/4 Hemmansäg. Jöns Svensson, kanske bror med fadern ?
Bonden med hustru flyttar 1846 till Sätra mellangård i samma socken, och då följer Carin med dit.
Hon stannar där till 1847, då hon flyttar till Skruvkulla, Vårdnäs socken. Och hon blir där piga hos Arrend.  och Nämndeman Jonas Persson till 1848, då hon flyttar vidare till Sätramålen, samma socken.
Och här blir hon piga hos Arrend. Jöns Samuelsson till 1850, då hon flyttar tillbaka till Sätra, men nu till södergården. Hon är där piga hos Nämndeman och Hemäg. Salomon Persson.
Carin flyttar sedan 1853 till mellangården där vid Sätra, och blir piga hos Hemäg. Lars Theodor Spjut.
Där i husf. längden 1852-60 står: ” Gift med Nils Johansson fr. Åtvid”. Denne hade varit dräng i Vårdnäs socken under några av de år som Carin varit där. Troligen hade de träffats här.
Hon flyttar i oktober 1855, efter vigseln, till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Detta för att maken nu var Gruvarbetare där.
I husf. längden 1851-57 står : ” Bo o skrifvas vid Malmvik ”.
De finns i nästa längd 1857-62 skrivna under Malmviksgruvan, Åtvids socken och maken står där som Gruvarbetare.
Maken dog 1868 genom ett fall i Haggruvan.
Catharina flyttar i november 1872, med barnen, till Bersbo i Värna socken, Österg. län. Kanske arbetar hon på varphögarna där, hon skrivs som änka.
Det står i husf. längden 1876-80 att hon har ” understöd”.
Barnen börjar att flytta ut vartefter, och 1885 har alla flyttat, och Carin bor ensam. Det står att hon är ” fattig”.
I längderna 1886-90 och 1891-95, står att hon ” Vistas i Borkhult ”. Kanske något av barnen bor där??
Och i längden 1896-1905 står: ” Vistas vid Borkhults bruk”, och hon flyttar dit i feb 1902. Hon bor där hos sonen Ferdinand, som arbetar vid bruket.
I dec 1904 flyttar de två till Ljusfors pappersbruk i Kullerstad socken, Östergötlands län. Sonen skrivs där som arbetare, och Catharina som änka.
Hon dör där 1923 av ” Ålderdom ”.

Make:  Nils Johansson   f.   8/6  1818 i Törnevik, Tjärstad socken, Östergötlands län   +   5/6  1868 i Malmviken, Åtvids socken, Östergötlands län
Barn:        Johan Albin   f. 13/8 1856 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.   
                Gustaf Adolph  f. 3/3 1859 i Malmviken , Åtvids socken.                              +  29/4 1918  i Grängesberg, Västmanlands län
               Ernst Leonhard  f. 17/1 1862  i Malmviken  , Åtvids socken.                           + 3/12 1950  i Ålderdomshemmet, Mjölby, Österg. län
               Ferdinand Germanus   f. 17/1 1862 i Malmviken , Åtvids socken.               + 29/8 1938  i Ljusfors, Kullerstad socken
               Victor Emil   f. 14/11 1864  i Malmviken , Åtvids socken.  
              Carl August  f. 27/4 1867  i Malmviken , Åtvids socken.                              + 12/4 1869  i Malmviken, Åtvids socken