Jacobsson Edla Christina

f. 4/11 1862 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

”Döpt af pastor Blomqvist ”

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan i Åtvids socken, där fadern är Gruvarbetare.

Familjen flyttar i april 1873, tillsammans med en hel del folk från trakten, till N Amerika. Detta troligen för att gruvdriften vid Närstad gruvfält, till stor del upphörde vid denna tid.