Persdotter Inga Lovisa


f. 17 maj 1837 i Söderö, Kättilstad socken, Östergötlands län
Föräldrar:   Fadern okänd.    Modern:  Anna Maria Jaensdotter  f. 3/7 1808 i Oppeby socken, Östergötlands län   + 12/8 1846 i Vena , Kättilstad socken
Skrivs i födelseboken som ” Oäkta”.
Bor med modern i Söderö, Kättilstad socken, Östergötlands län, där modern är piga hos Arrend. Wong.
De flyttar senare under 1837 till Kleven under Bjälebo, på Söderö ägor, samma socken. Där skrivs modern som piga hos Torparen Nils Mattsson.
År 1838 flyttar de till Svensbo, också det ett torp under Bjälebo. Här är modern piga hos Torparen Måns Gustafsson.
De stannar till 1840 då de flyttade till själva Bjälebo, och modern blir där piga hos Arrend. Petter Månsson.
Modern och Inga Lovisa flyttar sedan 1842 till Vena, samma socken, och modern tjänar som piga hos Hemmansägaren Eric Ericsson. Där dör modern 1846 av Vattusot. Inga Lovisa är då bara 9 år.
Hon bodde kvar där vid gården i Vena till 1848, då hon flyttar till torpet Stenstugan under Ärenäs, Kättilstad socken. Här skrivs hon som ” fosterdotter ” hos Torparen Carl Månsson och hans hustru. Det står att dessa är utfattiga.
År 1852, då Inga Lovisa är 15 år gammal, flyttade hon till torpet Ekenstorp i Vist socken, Östergötlands län. Och här blir hon piga hos Torparen Nils Johansson till 1854 , då hon flyttar till Månestad i Landeryd socken, samma län.
Där är hon piga hos Hemmansägaren Daniel Persson. Hon stannade till 1855, då hon flyttar till Vårdsberg socken, samma län, står det i husf. längden, men hon kan inte hittas i inflyttn.längden där.
Hon hittas sedan i inflyttn.längden i Åtvids socken, Österg. län. Där står det att hon kommer från Vist socken, men i Vist sn utflyttn.längd kan hon ej hittas.
Men hon flyttar i alla fall till 1856 till Lilla Ramshult/Tomasbo i Åtvids socken. Här är hon piga hos ägaren och f.d. Nämndemannen Gustaf Nilsson.
Hon flyttar 1857 till Mormorsgruvan, samma socken, i och med att hon gifter sig med en Gruvdräng där. Han skrivs senare som Gruvarbetare. I vigsellängden står att hon är ” Född oäkta i Kettilstad socken ”. Modern är död , men hon har en fosterfar vid namn Carl Månsson i Stenstugan, Kättilstad socken. Denne har bifallit äktenskapet. ”
Familjen bor och arbetar vid Mormorsgruvan till 1864, då de, tillsammans med ett flertal andra i trakten, flyttar till N Amerika.

 


Make:  Jonas Petter Jaensson   f.    8/11  1831 vid Äppelsums gruva,  Ukna socken, Kalmar län
Barn: Augusta Mathilda   f. 14/3 1858 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  
Carl Johan   f. 6/4 1862 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.