Fogel Johanna Charlotta

f. 8/5 1840 i Mormorsgruvan , Åtvids sn. (E)
+ 2/12 1910 i Åtvidaberg, Åtvids sn

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan, där fadern är Gruvarbetare.

Hon får 1867 en ” oäkta” son, som dör några veckor efter födseln. I föd.boken står: ” Som barnafader uppgifven: en Arb. Gustaf Olofsson i Grebo sn”.

Hon får sedan 1868 en ” oäkta” dotter, som också dör några veckor efter födseln.

Fadern dör 1869 i ett ras i gruvan, som sammanlagt dödar 3 gruvarbetare.

Johanna flyttar 1869 till ett nytt boende vid Mormorsgruvan. Hon gifter sig då med en Gruvarbetaränkling där.

Familjen flyttar sedan i oktober 1874 till Värna, och då till Bersbo i Värna socken. Detta för att gruvdriften vid Närstads gruvfält då till större delen upphörde.

Vid Bersbo gruva skrivs maken som Gruvarbetare. Och där bor och arbetar de sedan.

År 1891 har barnen, makens sedan tidigare, och deras gemensamma son, flyttat ut.

Hösten 1898 flyttar Johanna och maken till Åtvids socken. Maken skrivs i Åtvids inflyttn.längd som ” Eldare”. Var han är det är osäkert, men troligen på Kopparverket.

I nästa längd skrivs maken som ” Snickeriarb. ” vid Åtvidabergs snickerifabrik.

Och i nästa längd, skrivs de under Marknadsbodarna Tomt 1c. Och maken står fortf. som Snickeriarb. Men han dör 1910.

Johanna dör sedan i dec samma år, 1910.

 

 

Barn utom äktenskap:
Carl Gustaf Adolph   f. 25/1 1867 i Mormorsgruvan, Åtvids sn.  Död 7/2 1867 i Mormorsgruvan, Åtvids sn.
Augusta Charlotta    f. 16/7 1868 i Mormorsgruvan, Åtvids sn.  Död 31/7 1868 i Mormorsgruvan, Åtvids sn.