Andersdotter Emma Christina

f. 27/4   1836 vid Åtvidabergs lantbruk, Åtvids socken, Östergötlands län
+  11/5 1885 i Bersbo, Värna socken, Östergötlands län
Föräldrar:  Anders Johansson   f. 16/4 1805 i Nybäck, Orräng, Grebo socken, Östergötlands län   + 20/12 1857 i Malmviken, Slevringe, Åtvids socken   och   Stina Greta Wallin  f. 7/2 1809 i Mormorsgruvan, Åtvids socken   + 11/2 1840 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Bor med föräldrar och syskon vid Åtvidabergs lantbruk, Åtvids socken, Östergötlands län. Fadern skrivs som Arbetare.
Familjen flyttar 1836 till Mormorsgruvan i samma socken, och då skrivs fadern som Gruvarbetare.
Modern dör 1840 i ” Nervfeber”.
Fadern bor då med barnen där vid Mormorsgruvan. De har någon piga som hjälper till.
Emma Christina gifter sig 1857 med en Dräng från Eksäter i Värna socken, Östergötlands län. Han flyttar till henne och de flyttar då till ett nytt boende där vid Mormorsgruvan, och han skrivs då som Gruvarbetare där.
Familjen flyttar 1873 till Bersbo i Värna socken, samma län. Detta för att kopparbrytningen vid Närstads gruvfält nästan helt upphörde vid denna tid.
Vid Bersbo skrivs maken också som Gruvarbetare . De bor och arbetare sedan där.
Barnen växer upp och börjar vartefter att flytta ut.
Maken dör 1884 av ” Nervslag”. Och Emma själv,dör året efter, 1885 i ” Lunginflammation”.

 


Make:  Samuel Peter Grip  f.  20/12 1824 i Svartbäcken, Sätra norrgård, Vårdnäs socken, Östergötlands län   + 2/2  1884 i Åtvidabergs sjukstuga,  Åtvids socken 

 

Barn:   Anders August   f. 12/3 1857 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.
Gustaf Leonhard   f. 15/1 1859 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.          +  7/8 1825 i Bersbo, Värna socken. 
Hilma Sofia   f. 4/1 1861 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  
Augusta Mathilda   f. 26/10 1863 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  
Anna Maria   f. 28/3 1866 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                   + 6/5 1869
Emilia Charlotta   f. 13/12 1868 i i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                +20/4 1885
Hilda Christina   f. 28/3 1871 i i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  
Carl Oskar  f. 26/3 1874 i Bersbo, Värna socken
Johanna Victoria   f. 13/10 1877 i Bersbo , Värna socken