Närström Christina Catharina

f. 22 nov 1799 i Mormorsgr., Åtvids sn. (E)
+ 30 mars 1871 vid Malmviken , Åtvids sn (E)

I HFl 1811-16 skrivs hon med föräldrar och syskon vid Haggruvan, under Mormorsgruvan, där fadern står som Gruvarbetare. 

Modern dör i jan. 1815, och senare det året gifter fadern om sig.

Hon skrivs i mant. längden 1816 med eget namn vid föräldrarnas. Det var troligen för att hon börjat arbeta, och skulle betala skatt. Men hon bodde troligen hemma ännu ett tag.

Stina Cajsa flyttar 1816 till Sjöstorp. Hon kommer sedan tillbaka till Åtvids socken 1820, och då från Kättilstad socken.

Hon gifter sig 1825, med en Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Dennes hustru hade tidigare samma år dött. I vigsellängden står att hon då är piga i Karstorp.

År 1834 fick hon tvillingar, varav endast den ene av två pojkar dog direkt vid födseln, och den andre någon dag senare.

Maken dör 1838.

Stina Cajsa fick i sept. 1839 en ” oäkta ” dotter.

Troligen bor hon hos styvsonen Anders Gustaf, för i HFL 1846-51 skrivs han som Gruvarbetare där, och hon skrivs också där i längden. Och den ” oäkta” dottern bor där med henne också.

I HFL 1862-68 står: ” Alla här vid grufvorna befintliga Enkor hafva fattig understöd af Baron ”.
Hon flyttar 1864 med barnen till Malmviken.

I HFL 1868-75 står: ” Alla änkorna så väl vid Malmviken som vid Mormor, hafva fattig-understöd af Fidie-Comisset”.

Hon dör 1871.

 

 

Barn utom äktenskap:
Helena Maria   f. 2/10 1823 i Mormorsgruvan, Åtvids sn.  Död 1/1 1825 i Mormorsgruvan, Åtvids sn.
Sara Charlotta  f. 7/9 1839 i Mormorsgruvan, Åtvids sn.