Familjer

Familjer till gruvarbetare vid  Närstad gruvfält.